Kontakt: 86 97 99 00

Logo

Rasmus Gangsted

Rasmus Gangsted er en erfaren og dygtig bedemand, på trods af hans relativt unge alder.
Rasmus er særdeles omhyggelig, og har desuden den korrekthed og menneskelige hjælpsomhed, der er så vigtig i en svær situation.

Høflighed, korrekthed og opmærksomhed er vigtigt for Rasmus.
Ligesom omhyggelighed og grundighed falder ham naturligt.

Rasmus er uddannet hos flere af landets dygtigste bedemænd.
Desuden er Rasmus selvfølgelig eksamineret bedemand.

Rasmus er uddannet socialpædagog, og har arbejdet med mennesker i mange år.
Hans livserfaring er samlet via det sociale område, idræt samt security og support.

Rasmus Gangsted
Bedemand

©